วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550

ถ้าดูผินๆรูปนี้อาจจะดูไม่ลงตัวไม่มีอะไรน่าสนใจแต่ถ้า มองโดยรวมรูปนี้มีความสมมุลโดยใช้น้ำหนักและโดยขนาดของทั้ง 2 ฝั่งคล้ายคลึงกันทำให้รูปที่ไม่น่าจะมีจุดเด่นอะไรเกิดขึ้น เป็นรูปที่น่าสนใจขึ้นอย่างแตกต่าง
รูปนี้มีการแบ่ง2ข้างให้เกือบเท่ากันและโดยรูปทรงและสีที่ดูกลมกลืนกันก่อให้เกิดว่ารูปนี้ดูสมดุลอยู่แล้วและขนาดโดยรวมทั้งหมดทำให้รูปเกิดความสนใจขึ้น

โดยสีที่ตัดกันและในภาพเหมือนมีเส้นแบ่งครึ่งหน้ากระดาษทำให้รูปนี้ถูกแบ่งกันได้ลงตัวและโดยใช้shapeที่มีความน่าสนใจทำให้รูปนี้เป็นรูปที่ลงตัวในทุกๆด้านรูปหนึ่งภาพนี้มีการดีไซน์โดยนำสี่เหลี่ยมหลายรูป มาวางซ้อนกันทำให้ภาพอาจจะดูไม่ค่อยเห็นความลึกความไกลแต่ด้วยเงาทำให้ภาพดูมี มิคิ
ภาพมีการใช้รูปทรงที่ต่างกัน ทำให้ภาพดู มีความน่าสนใจและดูไม่เชยการนำสามเหลี่ยมและแปดเหลี่ยมมาผสมกันและดูมีสมดุล
การใช้วงกลมหลายๆแบบและหลายๆขนาดมาทำให้ภาพดูมีมิติและเมื่อทำให้ภาพหลังๆออกเบลอๆ ทำให้ภาพดูมีมิติมากขึ้น

วัตถุรูปนี้มีการใช้ความกว้างทำให้ภาพรูปธรรมดา ดูแปลกและไม่รู้สึก คุ้นเคย แต่ด้วยตวามแปลกของภาพทำให้ภาพดูน่าเข้าไปค้นหามากขึ้น


ภาพนี้มีการใช้เงาทำให้ภาพดูมีมิติและด้วยเส้นโดยรวมของภาพทำให้ภาพดูมีระยะของภาพมากขึ้น

Simulated-Texture
Invented-texture
abstract-texturreวันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2550

ใช้การซ้อนทับของภาพทำให้ภาพดูมีระดับและใช้ในการเล่นสีทำให้ภาพดูมีพื้นผิวมีดาวทำให้เป็นจุดเด่นโดยใช้ขนาดที่ต่างกัน


เป็นภาพที่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งไม่ซ้ายก็ขาวเกิดความbalance

ภาพนี้มีความสมดุลกันของภาพในการจัดองค์ประกอบรู้สัดส่วนและภาพนี้ตัดทอนกัน(ECONOMY)ทิศทางไปคนละทางกันให้ความรู้สึกเวลาดูภาพมีการเคลื่นไหวภาพนี้มีBalanceในภาพรู้สึกว่ามีการเคลื่นไหวอยู่ในตัวมีความมกลมกลืนกัน(Harmony)องค์ประกอบทั้งหมดมีความหลากหลายสัดส่วนไม่เท่ากัน

Project2


Project2

นำเส้นโค้งมาทำเป็นพื้นที่ไว้แล้วนำเส้นตรงมาวางทับ ความรู้สึกของภาพดูแน่น แต่ด้วย การใช้ขนาดเส้นที่แตกต่างทำให้ภาพโดยรวมดูไม่แน่นมากนักนำเส้นรูปหิยมาทำให้ใหญ่ แต่ด้วยตัวภาพจะดูธรรมดาไปเลยได้มีการใช้เส้นทำให้เกิดความรู้สึกว่าภาพไม่เรียบจนเกินไปและด้วยที่ทั้งภาพเป็นเส้นเดียวกันททำให้ภาพดูสมดุลกันดี
แม้เส้นทางด้านขวาจะใช้เนื้อที่มากกว่าด้านซ้าย แต่ด้วยพื้นที่ด้านซ้ายใช้รูปทรงที่แปลกตาทำให้เกิดเป้นจุดเด่นและทำให้น้ำหนักของภาพดูสมดุลกัน

นำเส้นแต่ละเส้นให้วิ่งเข้าหาจุดเดียวกัน แต่ด้วยการนำเส้น โค้งมาใส่ทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนเส้นพุ่งออกจากจุดๆเดิม

Project 1
เส้นสี่เส้นผ่านเข้ามาในจุดเดียวกัน มีเส้นใหญ่ปิดทับทำให้เกิดการขัดแย้งขึ้นในรูปภาพ


เส้นสี่เส้นตัดผ่านที่กึ่งกลางของเฟม แต่ด้วยสัดส่วน ที่ไม่เท่าเทียมกันทำให้เกิดความหลายกหลาย

เส้นข้างล่างสุดตัดผ่านformทำให้เกิดญานขึ้น ทำให้รูปภาพดูไม่ล้ม สัดส่วนมั้ง 2 ฝั่งเท่าเทียมกันทำให้รูปเกิดความสมดุล